Informatie over faillissement Groen InvestFaillissementen:

Bij vonnis van 11 mei 2009 is de op 6 mei 2009 aan de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid:
1. Fam. Beheer II B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 7106088;
2. Groen Invest Nederland (GIN) B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17106089;
3. Gin Exploitatiemaatschappij B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17091268;
4. Gin Bomenexploitatiemaatschappij B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17091269;
5. Gin Grondexploitatiemaatschappij B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17091270;
6. Gin Research & Development B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17101490;
7. Gin Vastgoed B.V., statutair ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17113780;
    allen statutair gevestigd te Veldhoven en kantoorhoudende te (5503 LV) Veldhoven aan De Run 5129/5135,
voorlopig verleende surseance van betaling ingetrokken onder het gelijktijdig uitspreken van het faillissement.
Rechter-commissaris is: mr. M.G.A. Poelman;
Curator is: mr. G. te Biesebeek, Aben & Slag Advocaten.

Informatie:

De curator zal — zo mogelijk — via deze website informatie verstrekken op tijdstippen wanneer hem dat verantwoord voorkomt. De curator verzoekt uitdrukkelijk om geen telefonisch contact op te nemen, mede gelet op de omvang van de faillissementen. Vragen (die niet beantwoord worden in het faillissementsverslag of onderstaande berichten) kunnen uitsluitend via e-mail gesteld worden. Het adres hiervoor is:


- Nieuwsbericht d.d. 19 september 2018
- Goedgekeurde slotuitdelingslijst participanten (op volgorde participatienummer)

- Nieuwsbericht d.d. 2 juli 2018
- Goedgekeurde financiële verslag
- Goedgekeurde slotuitdelingslijst preferente crediteuren
- Goedgekeurde slotuitdelingslijst concurrente crediteuren (niet zijnde participanten)
- Goedgekeurde slotuitdelingslijst participanten (op alfabetische volgorde)
- Goedgekeurde slotuitdelingslijst participanten (op volgorde participatienummer)

- Nieuwsbericht d.d. 2 januari 2018
- Eindverslag

- Nieuwsbericht d.d. 17 mei 2017 inzake update voortgang
- Voortgangsverslag 11 d.d. 20 februari 2017

- Persbericht d.d. 21 december 2016 inzake controle IBAN-nummers en verpanding
- Persbericht d.d. 2 december 2016 inzake update voortgang
- Persbericht d.d. 30 mei 2016 inzake procedure uitkeringen aan schuldeisers
- Persbericht d.d. 5 april 2016 inzake deponeren lijst vorderingen
- Persbericht d.d. 10 maart 2016 inzake verdere afwikkeling
- Persbericht d.d. 20 januari 2016 inzake verslag 10

- Persbericht d.d. 13 juli 2015 inzake update renvooi en verdere afwikkeling

- Persbericht d.d. 8 december 2014 inzake update afwikkeling en strafrechtelijke procedure
- Persbericht d.d. 2 oktober 2014 inzake proces-verbaal verificatievergadering
- Persbericht d.d. 13 mei 2014 inzake verslag 9 en ingediende lijsten
- Persbericht d.d. 22 april 2014 inzake arrest Gerechtshof 's-Hertogenbosch
- Persbericht d.d. 3 april 2014 inzake verificatievergadering d.d. 20 mei 2014

- Persbericht d.d. 18 mei 2009 inzake faillissement en veelgestelde vragen